Starlancer

Starlancer

Aralık 3, 2019 0

Ystedi?iniz Level ve Gemi

StarLancer ba?langyç ekranyndayken CTRL tu?una basyly tutarken ‘‘potato’‘ yazyn. Kyrmyzy görev belirteçi çykynca oynamak istedi?iniz görevin numarasyny yazyn.Oyunda 24 görev oldu?unu ve 1 ile 9. Görevlerin 0 ile ba?lady?yny unutmayyn. Örne?in, 3. Görevi oynamak için 03 yazmalysynyz. Ama 15. görevi oynamak için 015 yazanlar lütfen oyun oynamaya derhal son versin.

Görevinizi seçtikten sonraoyundaki herhangi bir gemiyi seçmek isterseniz Shift’e basyly tutarken a?a?ydaki tu?lara basmalysynyz. Siz gemiyi seçer seçmez görev ba?layacaktyr.

Function Key Ship
F1 Predator
F2 Naginata
F3 Grendel
F4 Crusader
F5 Coyote
F6 Mirage IV
F7 Tempest
F8 Patriot
F9 Wolverine
F10 Reaper
F11 Shroud
F12 Phoenix

Tags: PC, Simülasyon, starlancer Categories: Donanım
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts