Septerra Core

Septerra Core

Aralık 3, 2019 0

Bu oyunun hilelerini yapmak için biraz ?ans bol miktarda da beceri gerekiyor. Hileleri girmak için önce [F12]’ye basyn. Bazy hileleri önceden yapmazsanyz, bazy di?er hileler çaly?mayacaktyr veya önceden hangi hilelerin girildi?ine göre farkly ?ekillerde çaly?acaktyr. A?a?yda hilelerin listesini ve hangilerinin önce girilmesi gerekti?ini yazdyk. Denemesi bedava.

Önce girilmesi gereken hile: ‘‘imarealweenie’‘
Bu hileyi girdikten sonra yapylabilen hileler
‘‘enemies’‘ – Dü?manyn HP’sini görebilirsiniz.
‘‘sight’‘ – Görü? açynyzy görebilirsiniz (dü?manlaryn da).

Bu hileleri di?erlerinden ba?ymsyz olarak istedi?iniz zaman girebilirsiniz.
makethemstopmommie Dü?manlarynyz saldyrmaz
hidetext Konu?ma yazylaryny kaldyryr.
fps Oyunun hyzyny gösterir
mapmaker Bulundu?unuz haritayy BMP dosyasy halinde kaydeder.

Tags: PC, Role Playing Game, septerra core Categories: Donanım
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts