WarCraft

WarCraft

Aralık 4, 2019 0

Oyun Syrasynda Entere Basyn ve a?a?ydaki kodlardan birini yazyp tekrar entere basyn

CORWIN OF AMBER  –  Di?er tüm hile kodlaryny aktif hale getirir.
* LEVEL NAME  –  Buraya gitmek istedi?iniz seviyenin ismini yazmanyz yeterli.Örne?in Orc’larla oynarken sekizinci seviyeye gelmek isterseniz ORC8 yazmanyz yeterli olacaktyr!
* YOURS TRULY  –  O seviyeyi bitirmi? olursunuz.
* CRUSHING DEFEAT  –  O seviyede ba?arysyz olmu? sayylyrsynyz.
IDES OF MARCH  –  Oyunu bitirmi? sayylyrsynyz.
POT OF GOLD  –  Stoklarynyza 10.000 altyn (gold) ve 5.000 kereste (lumber) ekler.
EYE OF NEWT  –  Büyücülerinizin (Magic users) tüm büyülere sahip olmasyny sa?lar.
IRON FORGE  –  Tüm teknolojileri geli?tirir.
SALLYY SHEARS  –  Tüm oyun haritasyny görüntüler.Böylelikle dü?man nehrini rahatça görebilirsiniz!
HURRY UP GUYS  –  Tüm binalary in?aa eder,tüm birlikleri üretir ve tüm geli?tirmeleri yapar..
THERE CAN BE ONLY ONE  –  Dü?manlarynyzy tek bir darbeyle yok etmenize yarar.Ayryca enerjinizi de 255 birim yapar!
Bu hile kodlaryny yazmadan önce ve yazdyktan sonra ENTER’a basmayy unutmayyn.Yukarydaki kodlardan yanynda “*” i?areti bulunanlar sadece CAMPAIGN MODE ‘da çaly?yr! Ayryca çift ki?i kar?ylykly oynarken bu kodlary kullanyrsanyz o hile her iki taraf için de geçerli olur.

Tags: PC, WarCraft Categories: Donanım
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts