Descent Freespace 2

Descent Freespace 2

Aralık 4, 2019 0

Bu oyunda hile yapabilmek için öncelikle oyun esnasynda klavyeden www.freespace2.com yazyn. Ekranda ‘‘Cheats activated’‘ mesajyny gördü?ünüzde hile modu açylmy? demektir. Bundan sonra ~ tu?uyla birlikte basarak a?a?ydaki tu?lary kullanabilirsiniz. Yalnyz dikkat edin, bu kodlary kullanyrsanyz oyun bir sonraki göreve geçmenize izin vermeyecektir.

C – Dü?mana mesaj göndermenizi sa?lar.
Shift C – Tüm gemilere savunma sistemi verir.
K – Seçili hedefi yokeder.
Shift K – Seçili alt sistemi bozar.
I – Ölümsüzlük verir.
Shift I – Seçili hedefi ölümsüz kylar.
O – Descent tarzy uçu? dinamiklerini açar.
Shift W – Tüm gemilere synyrsyz cephane verir.
W – Sadece sizin geminize synyrsyz cephane verir.
R – Seçili hedef için cephane ikmali yapylmasyny sa?lar.
Synyrsyz Cephane:
Öncelikle bir Single Mission ba?latyn, daha sonra da synyrsyz cephane hilesini çaly?tyryn. Sonra görevden çykyn ve Campaign senaryolaryna geri dönerek syradaki görevi oynamaya ba?layyn. Bu ?ekilde geminizin synyrsyz füzeye sahip olmasyny sa?layacaksynyz ve üstelik oyun görevlerde ilerlemenize de engel olmayacak.
Volition Pirate Ship

Oyun esnasynda klavyeden ‘‘arrrrwalktheplank ‘‘ kodunu girin, hemen Galleon synyfy bir gemi olan Volition Pirate Ship bölgeye girecektir. Bu gemi yerinden kymyldamaz ve emir de dinlemez, ancak menziline giren tüm dü?man araçlaryna ate? açar. Özellikle uzayda mahsur kalmy? bir gemiyi korumanyz gereken görevde çok faydalydyr.

Tags: descent freespace 2, PC Categories: Donanım
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts