Cossacks: Arkası Of War için dünya syralamasy özelli?i

Cossacks: Arkası Of War için dünya syralamasy özelli?i

Aralık 3, 2019 0

CDV’den yapylan açyklamaya göre Cossacks: European Wars’a expansion olarak hazyrlanan Cossacks: Arkası Of War’da ki?isel bir dünya syralamasy seçene?i de oyunda yeralacak. Oyundaki bu sistem ile beraber oyuncularyn dünya syralamasynda yerleri olacak ve böylece di?er Cossacks oyunculary ile marifetlerini kar?yla?tyrma ve performans durumlary kollanabilecek. CDV ba?kay Terry Malham bu lig sistemi ile beraber oyunun multiplayer heyecanynyn artaca?yny ve ayryca bazy multiplayer oyunlara seyirci veya hakem olarak da katylynabilece?ini belirtti.

Tags: cossacks european wars, PC Categories: Donanım
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts