Caesar 3

Caesar 3

Aralık 4, 2019 0

Senatoya girme ?ansynyz oldu?u zaman ?u hileyi kullanyn.

Önce senatoda Emperor ikonuna tyklayyn. Kendinize 500 denarii maa? ba?layyn (Caesar’s wage). Birkaç ay sonra, 3000 denarii kadar toplady?ynyzda, tekrar ayny ekrana girin ve buradan önce ‘‘Give to city ‘‘ ve sonra ‘‘all’‘ tu?laryna basyn. En son ‘‘give’‘tu?una basyp tüm paranyzy verin. ?imdi hiç paranyz kalmayacak. Dikkat, sakyn tekrar ‘‘Give to city’‘ tu?una basmayyn! Sadece bir defa daha ‘‘give’‘ tu?una basyn, bu defa tassarruflarynyz eksiye geçecek. Fakat bu önemli de?il, bunu yapmaya devam edin ve sonuçta bir servete kavu?acaksynyz. Ystedi?iniz zaman tekrar senato ekranyna geçerek bunu tekrarlayabilirsiniz.

Kuyunun üstünde sa? klik yaptyktan sonra syrayla
‘‘ALT+K’‘ ve ‘‘ALT+C’‘ tu?laryna basarsanyz 1000 para alyrsynyz
‘‘ALT+K’‘ ve ‘‘ALT+V’‘ tu?laryna basarsanyz seviye atlarsynyz

Tags: caesar 3, PC Categories: Donanım
PAYLAŞ PAYLAŞ PIN EKLE PAYLAŞ PAYLAŞ PAYLAŞ
Related Posts